Frame X-Factor 2015 con Gianni, Mika, Elio, Fedez e Skin 😝 #xfactor #xf9 #skyuno #skyitalia #live #audizioni #palalottomatica #rome #roma #italy #italia #tvsat #fedez #mika #elioelestorietese #skin #skinny #me #fuoriceilsole by giannirokr

Frame X Factor 2015 con Gianni, Mika, Elio, Fedez e Skin 😝 #xfactor #xf9 #skyuno #skyitalia #live #audizioni #palalottomatica #rome #roma #italy #italia #tvsat #fedez #mika #elioelestorietese #skin #skinny #me #fuoriceilsole by giannirokr

Foto #xf9 di giannirokr su Instagram: Frame X-Factor 2015 con Gianni, Mika, Elio, Fedez e Skin 😝 #xfactor #skyuno #skyitalia #live #audizioni #palalottomatica #rome #roma #italy #italia #tvsat #fedez #mika #elioelestorietese #skin #skinny #me #fuoriceilsole